Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

“ Μ’αρέσουνε οι άνθρωποι

που στο γκρεμό σαν φτάξουν 

δεν λένε πως θα πέσουνε 

αλλά πως θα πετάξουν! ”