Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Διασπάστηκε ο ΑΝΤΑΡΣΥΑ. STOP!  • Οι διαφωνούντες και αποχωρήσαντες εξωκοινοβουλευτικοί αριστεριστές συμφωνούσαν με τον όρο “αριστεριστές” αλλά διαφωνούσαν με τον όρο “εξωκοινοβουλευτικοί” γιαυτό τόνισαν την ανάγκη σύμπραξης με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη ο οποίος είναι αριστεριστής μεν, ενδοκοινοβουλευτικός δε.
  • Έτσι οι αποχωρήσαντες σύντροφοι του ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποφάσισαν να γίνουν σύντροφοι με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη ο οποίος όμως, ως εν δυνάμει ενδοκοινοβουλευτικός, δεν έχει ανάγκη από συντρόφους αλλά από ψηφοφόρους

Αισχρή προπαγάνδα εκτοξευμένη από τα κουρέλια τραγουδάμε...ακόμα


Διασπάσεων συνέχεια για την Αριστερά αφού έπειτα από αγεφύρωτες διαφωνίες στους κόλπους του ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αποχώρησε ο ΑΡΑΝ και ο ΑΡΑΣ παίρνοντας ο μεν τους δώδεκα ψηφοφόρους που τον ακολουθούν ακόμα και στο θάνατο και ο δε τους οκτώ ψηφοφόρους που εδώ και χρόνια προετοιμάζουν μία από τις επαναστάσεις της Αριστεράς. Όταν ολοκληρώσουν την προετοιμασία θα έχουμε επανάσταση υπερπαραγωγή με φώτα και κάμερες.

Οι διαφωνούντες και αποχωρήσαντες εξωκοινοβουλευτικοί αριστεριστές συμφωνούσαν με τον όρο “αριστεριστές” αλλά διαφωνούσαν με τον όρο “εξωκοινοβουλευτικοί” γιαυτό τόνισαν την ανάγκη σύμπραξης με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη ο οποίος είναι αριστεριστής μεν, ενδοκοινοβουλευτικός δε. Οι υπόλοιποι Αντάρσυοι ήθελαν να παραμείνουν τόσο εξωκοινοβουλευτικοί όσο και αριστεριστές οπότε χώρισαν τα τσανάκια τους. Οι ενδοκοινοβουλευτικοί πήγαν αριστερά ενώ οι εξωκοινοβουλευτικοί πήγαν επίσης αριστερά και έγιναν σαλάτα. Να χάνει ο εξωκοινοβουλευτικός τον Αριστεριστή και ο ενδοκοινοβουλευτικός να τον βρίσκει.

Έτσι οι αποχωρήσαντες σύντροφοι του ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποφάσισαν να γίνουν σύντροφοι με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη ο οποίος όμως, ως εν δυνάμει ενδοκοινοβουλευτικός, δεν έχει ανάγκη από συντρόφους αλλά από ψηφοφόρους. Αλλιώς οι αποχωρήσαντες αριστεριστές του ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα παραμείνουν εξωκοινοβουλευτικοί αριστεριστές και το μόνο που θα έχει αλλάξει θα είναι η χάρη αφού το όνομα του εξωκοινοβουλευτικού θα έχει παραμείνει να τους στοιχειώνει μια ζωή.