Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

 Those who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night.

 Αυτοί που ονειρεύονται την ημέρα αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα που
διαφεύγουν από αυτούς που ονειρεύονται μόνο τη νύχτα. ~Edgar Allan Poe