Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Εποπτεία και διαφάνεια στην κρατική διαφήμιση


  • Στο παρελθόν, για "παιχνίδια" με την κρατική διαφήμιση έχουν κατηγορηθεί πολλές δημόσιες επιχειρήσεις, αλλά και τα κονδύλια προβολής του ΕΣΠΑ, τα οποία διοχετεύονταν σε προεκλογικές περιόδους στον επαρχιακό Τύπο για προσπορισμό τοπικής δημοσιότητας. Αντίστροφα, μέσα ενημέρωσης με μηδαμινή κάλυψη, όπως για παράδειγμα η εφημερίδα "Χώρα" του Γ. Τράγκα στο παρελθόν, έχουν βρεθεί να λαμβάνουν πολλαπλάσια κρατική διαφήμιση από μέσα με πολύ υψηλότερες πωλήσεις


ΑΓΓΕΛΑ ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ στην ΑΥΓΗΥπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας υπόκεινται εφεξής τα επικοινωνιακά προγράμματα και δράσεις -περιλαμβανομένης της κρατικής διαφήμισης- που εκπονούνται από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με Πράξη του υπουργικού συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την περασμένη Τρίτη.

Με την Πράξη, που υπογράφεται από τον πρωθυπουργό και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, μετά από πρόβλεψη του Ν. 4339/2015, η κυβέρνηση στοχεύει στον συντονισμό της Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής στο εσωτερικό και το εξωτερικό, μέσω της ρύθμισης και εποπτείας της κρατικής διαφήμισης, έτσι ώστε να εξοικονομούνται αλλά και να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια των επικοινωνιακών δράσεων των υπουργείων, των εποπτευόμενων οργανισμών, των ΟΤΑ και των Περιφερειών, της προβολής των ΕΣΠΑ κ.ο.κ.

Η κρατική διαφήμιση και ο τρόπος διαχείρισής της έχουν προκαλέσει στο παρελθόν τεράστιες αντιδράσεις, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την κακή διαχείριση διαφημιστικών κονδυλίων ύψους 3 εκατ. ευρώ την τριετία 2012 - 2014 από το ΚΕΕΛΠΝΟ, τα οποία διοχετεύθηκαν με αδιαφανή τρόπο. Στο παρελθόν, για "παιχνίδια" με την κρατική διαφήμιση έχουν κατηγορηθεί πολλές δημόσιες επιχειρήσεις, αλλά και τα κονδύλια προβολής του ΕΣΠΑ, τα οποία διοχετεύονταν σε προεκλογικές περιόδους στον επαρχιακό Τύπο για προσπορισμό τοπικής δημοσιότητας. Αντίστροφα, μέσα ενημέρωσης με μηδαμινή κάλυψη, όπως για παράδειγμα η εφημερίδα "Χώρα" του Γ. Τράγκα στο παρελθόν, έχουν βρεθεί να λαμβάνουν πολλαπλάσια κρατική διαφήμιση από μέσα με πολύ υψηλότερες πωλήσεις. Ήδη, πάντως, η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει διά του αντιπροέδρου Γ. Δραγασάκη την επέκταση του συστήματος "Διαύγεια" και στις τράπεζες, με σκοπό τη διαφάνεια στην κατανομή των διαφημιστικών τους κονδυλίων και χορηγιών.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, κανένα επικοινωνιακό πρόγραμμα του Δημοσίου δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν προηγουμένως δεν λάβει την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Οι φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να υποβάλλουν φάκελο για κάθε επικοινωνιακό πρόγραμμα προϋπολογισμού άνω των 30.000 ευρώ, όπου θα περιγράφουν τους στόχους και κατά πόσο ανταποκρίνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής. Η Γραμματεία εξετάζει τον φάκελο από επικοινωνιακή άποψη, αλλά και σχετικά με το εάν «τα προτεινόμενα μέσα είναι αναγκαία και κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων συμφώνως προς την αρχή της αναλογικότητας».

Η Γραμματεία μπορεί να εγκρίνει ένα επικοινωνιακό πρόγραμμα ή να μην εγκρίνει αιτιολογώντας, αλλά και να προτείνει μέτρα θεραπείας. Μπορεί επίσης να διαπιστώσει ότι προγράμματα φορέων μπορούν να συνδυαστούν ή να συγχωνευτούν.