Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Καλύπτεται το 100% των φτωχών δανειοληπτών και οι περισσότεροι μικρομεσαίοι


  • Προστατεύονται πλήρως από πλειστηριασμούς και πληρώνει (ή συμπληρώνει σε αρκετές περιπτώσεις ) τις δόσεις τους το κράτος όσοι δανειολήπτες έχουν τετραμελή οικογένεια με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ (δηλαδή μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και προ φόρου εισοδήματος) ή σε μέση μηνιαία βάση 1.696 ευρώ περίπου (το ποσόν αυτό διαφοροποιείται προς τα κάτω ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα μέλη της οικογένειας του δανειολήπτη).Θα πρέπει επίσης η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 170.000 ευρώ.


Του Στάθη Σχινά στο ΚΟΚΚΙΝΟ


 Εισάγεται και νομοθετικά η δυνατότητα κουρέματος σε μεγάλο ποσοσοτό δανείων- Σε ισχύ ο νόμος Κατσέλη Σε συμφωνία πλήρους προστασίας των ασθενέστερων εισοδηματικά δανειοληπτών.

Σε συμφωνία πλήρους προστασίας των ασθενέστερων εισοδηματικά δανειοληπτών κατάληξαν ύστερα από μακρές διαπραγματεύσεις οι εκπρόσωποι των «θεσμών» με την κυβέρνηση. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν και περιέχονται και στο σχετικό νομοσχέδιο:

1ον.Απόλυτη προστασία


Προστατεύονται πλήρως από πλειστηριασμούς και πληρώνει (ή συμπληρώνει σε αρκετές περιπτώσεις ) τις δόσεις τους το κράτος όσοι δανειολήπτες έχουν τετραμελή οικογένεια με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ (δηλαδή μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και προ φόρου εισοδήματος) ή σε μέση μηνιαία βάση 1.696 ευρώ περίπου (το ποσόν αυτό διαφοροποιείται προς τα κάτω ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα μέλη της οικογένειας του δανειολήπτη).Θα πρέπει επίσης η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 170.000 ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή η δόση του στεγαστικού δανείου αναπροσαρμόζεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου . Αν ο δανειολήπτης έχει αποπληρώσει τμήμα του δανείου του η μείωση γίνεται κατ΄αναλογία σύμφωνα με δήλωση Σταθάκη στην ΕΡΤ.
Ο δανειολήπτης θα πρέπει να καταβάλει το 5% του εισοδήματός του ως δόση αν το ετήσιο εισόδημά του είναι μεχρι 12.000 ευρώ και 10% αν είναι πάνω απο το ποσόν αυτό.Με βαση το συνολο των προαναφερθέντων όρων στη χειρότερη των περιπτωσεων η επιβάρυνση του δανειολήπτη θα φθάνει τα 200 ευρώ μηνιαιως αλλά μπορεί να είναι και μηδεν (0) άν δεν έχει εισόδημα.Σε περίπτωση που τα ποσά αυτά δεν φθάνουν η δόση θα συμπληρώνεται από το Κράτος.Ανακοινώθηκε ήδη ότι συμφωνήθηκε με τους θεσμούς η πρόβλεψη στον νέο προϋπολογισμό κονδυλίου 100.000.000 ευρώ ετησίως για το σκοπό αυτό.

2ον.Αυξημένη προστασία


Δανειολήπτης με 4μελή οικογένει και φορολογητέο εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ ετησίως (2.900 ευρώ μηνιαίως κατα μέσον όρο) και αντικειμενική αξία ακινήτου μεχρι 230.000 ευρώ θα μπορεί να ζητά την αναπροσαρμογή της δόσης του με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου.Δηλαδή αν η αξία της πρώτης κατοικίας του ήταν 400.000 ευρώ το 2008 (όταν πχ έλαβε το δανειο) και πληρώνει με βάση αυτό αντίστοιχη μηνιαία δόση,αν τώρα η τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου του είναι 200.000 ευρώ η δόση του θα προσαρμοστεί στην αξια των 200.000 ευρώ (και εφ’όσον έχει αποπληρώσει ήδη ένα τμήμα του κεφαλαίου η προσαρμογή θα γίνει κατ΄αναλογία),δηλαδή πιθανώς αν δεν αλλάξουν η διάρκεια και το επιτόκιο του δανείου να πληρώνει τη μισή πλέον δόση
Η αρχική ισχύς των ρυθμίσεων είναι για 3 χρόνια.

3ον.Κούρεμα δανείου


Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση 3 χρόνων από τη σχετική ρύθμιση η κατασταση του δανειολήπτη δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά τότε έχει το δικαίωμα να ζητήσει δικαστικά τη διαγραφή του τμήματος του αρχικού δανέιου που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της αρχικής εμπορικής και τρέχουσας εμπορικής αξίας του ακινήτου του
Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ανέφερε πως «το δάνειο αναπροσαρμόζεται και μαζί η δόση που πρέπει να αποπληρώνει ένα νοικοκυριό. Προσδιορίζεται από έναν νέο όρο την τρέχουσα εμπορική αξία κατά κανόνα η τρέχουσα εμπορική αξία είναι χαμηλότερη σήμερα απ’ ότι ήταν πριν 5-6 χρόνια και κατ’ επέκταση αυτό είναι το κόστος που θα φέρει η τράπεζα».

Ποιος εκτιμά την τρέχουσα εμπορική αξία;


Δημιουργούνται λίστες πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων από μηχανικούς και άλλους εμπειρογνώμωνες που θα χρησιμποιούνται για αυτόν τον σκοπό

Πώς επιτυγχάνεται η υπαγωγή σε ρύθμιση;


Με κατάθεση σχετικής αίτησης σε αρμόδιο Δικαστήριο.μπορεί να έχει προηγηθεί η απόπειρα παρόμοιου ή σχετικού εξωδικαστικού συμβιβασμού με την Τράπεζα.Εξετάζεται πάντως η δυνατότητα εξωδικαστικής ρυθμισης με βάση το προαναφερθέν πλαίσιο

Τι θα γίνει με τις 170.000 προσφυγές στο νόμο Κατσέλη;_Θα ισχύει πλέον;


Αυτές θα εκδικαστούν με βαση το νόμο που ίσχυε όταν κατατέθηκε η προσφυγή, εκτός αν ο ίδιος ο δανειολήπτης ζητήσει να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο ρυθμίσεων.Υπενθυμίζεται πάντως ότι ο νόμος Κατσέλη υποχρεώνει τον δανειολήπτη προκειμένου να τύχει προστασίας της κατοικίας του να ρευστοποιήσει το σύνολο της υπόλοιπης κινητής και ακίνητης περιουσίας του.Επίσης ότι καλύπτει μόνο μισθωτούς και επαγγελματίες και πρώην εμπόρους ( άτομα που πλέον έχουν απωλέσει την εμπορική ιδιότητα).
Οι νέες ρυθμίσεις δεν θέτουν τέτοιον περιορισμό.Υπενθυμίζεται επίσης ότι με βάση το ν.4336 ( νέο Μνημόνιο) ο νόμος Κατσέλη λαμβάνει υπόψιν το σύνολο των οφειλών όχι μόνον προς τράπεζες,αλλά και προς Δημόσιο και ασφαλιστικά Ταμεία.Ο νόμος Κατσέλη θα ισχύσει με βάση τις τροποποιήσεις επί τα βελτίω του ν.4336,ενώ είναι προφανές ότι οι δικαστές θα λαμβάνουν υπόψιν και το νέο καθεστώς.