Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Η ΕΕΤΤ υπό έμμεση κυβερνητική εποπτεία.Oι ενέργειές της τίθενται υπό αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο.Καταγγελία για μέλη της ΕΕΤΤ μπορεί να κάνει ο αρμόδιος υπουργός, ενώ πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται και κάθε παράβαση πράξης ή απόφασης του υπουργού! Οι πειθαρχικές ποινές είναι επίπληξη και οριστική παύση καθηκόντων. Σε περίπτωση που μέλος της ΕΕΤΤ ενήργησε προς ίδιον όφελος ή για να προσκομίσει κέρδος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης.


Από τις τυπολογίες


Δεν κατάφερε η κυβέρνηση να ψαλιδίσει τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, καθώς σκόνταψε στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει παραχωρήσει υπερεξουσίες στις Αρχές τηλεπικοινωνιών. Η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, παραμένει ως ρυθμιστική και ελεγκτική Αρχή, ωστόσο οι ενέργειές της τίθενται υπό αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο. Επιπλέον, τα πρώην μέλη της διοίκησης της ΕΕΤΤ απαγορεύεται επί πέντε χρόνια να παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες με συναφή δραστηριότητα. Το πλέον αυστηρό πλαίσιο, που φωτογραφίζει ευθέως τη νυν διοίκηση της ΕΕΤΤ, είναι πως σε περίπτωση αποδεδειγμένης ενέργειας υπέρ ιδιωτικών εταιρειών επιβάλλεται έως και ποινή κάθειρξης.

Το μοντέλο πειθαρχικού ελέγχου περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια στο σχέδιο νόμου. Καθορίζεται πειθαρχική διαδικασία για τα μέλη της διοίκησης της ΕΕΤΤ, με το Πειθαρχικό Συμβούλιο να ορίζεται με κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και του υπουργού Δικαιοσύνης. Διορίζονται, με απόφαση υπουργών, ένας σύμβουλος Επικρατείας και τρεις καθηγητές ΑΕΙ, ενώ χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του αρμόδιου υπουργείου Υποδομών.

Καταγγελία για μέλη της ΕΕΤΤ μπορεί να κάνει ο αρμόδιος υπουργός, ενώ πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται και κάθε παράβαση πράξης ή απόφασης του υπουργού! Οι πειθαρχικές ποινές είναι επίπληξη και οριστική παύση καθηκόντων. Σε περίπτωση που μέλος της ΕΕΤΤ ενήργησε προς ίδιον όφελος ή για να προσκομίσει κέρδος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης.