Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Μειωμένος ή ίδιος ΕΝ.Φ.Ι.Α. για 7 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων* Το 34% των φυσικών προσώπων, δηλαδή πάνω από 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε σχέση με πέρυσι.

* Το 35% των φυσικών προσώπων, δηλαδή πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πληρώσουν ακριβώς το ίδιο με πέρυσι.

* Το 21% των φυσικών προσώπων, δηλαδή πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι, θα πληρώσουν επιπλέον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως 10 ευρώ.

* Το 5,8% περίπου των φυσικών προσώπων, δηλαδή πάνω από 420.000 φορολογούμενοι θα καταβάλουν επιπλέον ΕΝ.Φ.Ι.Α. από 10 έως 50 ευρώ.

* Το 3,8% περίπου των ιδιοκτητών, δηλαδή πάνω από 270.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν επιπλέον ΕΝ.Φ.Ι.Α. από 50 ευρώ και πάνω.
Για πρώτη φορά ανακατανομή φορολογικών βαρών με μεταφορά επιβαρύνσειων από τους μικρομεσαίους ιδιοκτήτες στους μεγαλοϊδιοκτήτες-Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο, ποιοι το ίδιο και ποιοι περισσότερο-Αναλυτικά παραδείγματα.


Γράφει ο: Γιώργος Παλαιτσάκης στο fmvoice.gr


Μειωμένο ή ίδιο με πέρυσι ποσό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) θα κληθούν να καταβάλουν φέτος περίπου 7 στους 10 φορολογούμενους, δηλαδή πάνω από 4,9 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας. Οι μειώσεις κατά 4% έως 38% στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε συνδυασμό με τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που νομοθετήθηκαν από την κυβέρνηση με το ν. 4389/2016 αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση των επιβαρύνσεων έως και 25% για περίπου 2,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας μικρής και μεσαίας αξίας. Για άλλους 2,5 εκατομμύρια μικρομεσαίους ιδιοκτήτες τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν θα παραμείνουν αμετάβλητα σε σύγκριση με πέρυσι.

Στον αντίποδα, περίπου 270.000 ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας θα πληρώσουν σημαντικά αυξημένα ποσά ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ άλλοι 1,9 εκατ. φορολογούμενοι θα καταβάλουν ποσά ΕΝ.Φ.Ι.Α. ανεπαίσθητα έως ελάχιστα αυξημένα.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών:


* Το 34% των φυσικών προσώπων, δηλαδή πάνω από 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε σχέση με πέρυσι.

* Το 35% των φυσικών προσώπων, δηλαδή πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πληρώσουν ακριβώς το ίδιο με πέρυσι.

* Το 21% των φυσικών προσώπων, δηλαδή πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι, θα πληρώσουν επιπλέον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως 10 ευρώ.

* Το 5,8% περίπου των φυσικών προσώπων, δηλαδή πάνω από 420.000 φορολογούμενοι θα καταβάλουν επιπλέον ΕΝ.Φ.Ι.Α. από 10 έως 50 ευρώ.

* Το 3,8% περίπου των ιδιοκτητών, δηλαδή πάνω από 270.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν επιπλέον ΕΝ.Φ.Ι.Α. από 50 ευρώ και πάνω.

Στην ουσία, περίπου το 90% των ιδιοκτητών είτε θα πληρώσει λιγότερο ΕΝ.Φ.Ι.Α. είτε ίδιο με πέρυσι είτε ελάχιστα αυξημένο (το πολύ κατά 10 ευρώ), ενώ περίπου το 10% των ιδιοκτητών, στο οποίο περιλαμβάνονται και όσοι έχουν ακίνητη περιουσία μεγάλης αξίας, θα επιβαρυνθεί με... κάπως αισθητές έως πολύ σημαντικές αυξήσεις στα ποσά του καταβλητέου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Αυτό σημαίνει ότι, φέτος, για πρώτη φορά θα λάβει χώρα μια δίκαιη ανακατανομή των φορολογικών βαρών καθώς θα μεταφερθούν επιβαρύνσεις από φορολογούμενους με ακίνητη περιουσία μικρής και μεσαίας αξίας σε φορολογούμενους με περιουσία μεγάλης και πολύ μεγάλης αξίας.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή θα διαδραματίσουν οι ακόλουθες αλλαγές στις παραμέτρους υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, τις οποίες έχει επιφέρει η κυβέρνηση:

α) Η μείωση κατά 4% έως και 38% στις φορολογητέες-αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, η οποία έλαβε χώρα αναδρομικά από τις 21-5-2015, σε μεγάλο αριθμό Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας. Από τις μειώσεις αυτές έχουν εξαιρεθεί οι λεγόμενες "ακριβές" περιοχές της Εκάλης, του Ψυχικού, της Κηφισιάς, της Βούλας, της Βουλιαγμένης, του Κολωνακίου, της Μυκόνου κ.λπ.

β) Η αύξηση κατά 23% - 25% στους συντελεστές υπολογισμού του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί των οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεων.

γ) Η μείωση από τα 300.000 στα 200.000 ευρώ στο αφορολόγητο όριο του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος υπολογίζεται επί του αθροίσματος των αντικειμενικών αξιών των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει κάθε φορολογούμενος.

δ) Η αύξηση κατά 15% έως και 200%, από 0,1%-1% σε 0,3%-1,15%, στους συντελεστές του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για όσα φυσικά πρόσωπα κατέχουν κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ.


Τα αποτελέσματα των αλλαγών αυτών θα είναι, ειδικότερα, τα εξής:


1) Η μη μεταβολή των συντελεστών υπολογισμού του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα κτίσματα (κατοικίες, κτίρια επαγγελματικής στέγης κ.λπ.), σε συνδυασμό με την μείωση των αντικειμενικών αξιών σε πολλές περιοχές της χώρας, θα έχει ως συνέπεια ο φόρος αυτός να μειωθεί έως και 25%.

2) Για μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών κτισμάτων, παρά τη μείωση των αντικειμενικών αξιών, δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε σχέση με πέρυσι. Αυτό θα συμβεί επειδή ο κύριος ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται με συντελεστές βασικού φόρου ανά τ.μ. που αντιστοιχούν σε κλιμάκια με μεγάλο εύρος αντικειμενικών τιμών ζώνης ανά τ.μ.. Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και μετά τη μείωση των αντικειμενικών τιμών, πολλοί ιδιοκτήτες θα παραμείνουν στα ίδια κλιμάκια υπολογισμού του φόρου.

3) Η αύξηση κατά 23-25% των συντελεστών του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για όλα τα εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμού οικόπεδα της χώρας θα προκαλέσει αύξηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κυρίως σε "ακριβές" περιοχές δεν μειώθηκαν οι αντικειμενικές αξίες.

4) Η μείωση του αφορολογήτου ορίου και η αύξηση των συντελεστών του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα έχει ως συνέπεια αρκετά φυσικά πρόσωπα να κληθούν φέτος να πληρώσουν για πρώτη φορά τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., ενώ όσα τον πλήρωναν ήδη, λόγω του ότι κατέχουν αστική ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 300.000 ευρώ θα τον καταβάλουν φέτος σημαντικά αυξημένο.

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία: Παραδείγματα υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ και την μεταβολή του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ μετά τη μείωση του αφορολόγητου